search_api_autocomplete
Home

Uittredingsfiche, verworven reserves en rendementswaarborg

FSMA_Standpunt

Artikel 31, § 1 van de WAP stelt dat de uittredingsfiche het bedrag van de verworven reserves moet vermelden, desgevallend aangevuld tot de bedragen gewaarborgd met toepassing van artikel 24.

Dit impliceert noodzakelijkerwijs dat als de pensioeninstelling slecht één enkel bedrag vermeldt, duidelijk moet worden aangegeven dat dit bedrag werd vastgesteld met inachtneming van de rendementswaarborg.

Als geen rekening zou worden gehouden met de rendementswaarborg, en de rendementswaarborg groter zou zijn dan de verworven reserves, zou het louter vermelden van het bedrag van de verworven reserves, niet aangevuld tot de rendementswaarborg, indruisen tegen artikel 31 van de WAP.