search_api_autocomplete
Home

Vóór 1 januari 2004 uitgetreden aangeslotenen en overdrachtsmogelijkheden

FSMA_Standpunt

Een gewezen werknemer die uitgestelde rechten blijft genieten, blijft na zijn uittreding beschermd door de WAP. Hij wordt op de hoogte gehouden van de evolutie van zijn verworven rechten, conform artikel 26 van de WAP. Als hij zijn verworven reserves bovendien zonder wijziging van zijn pensioentoezegging bij de pensioeninstelling van zijn voormalige inrichter laat, heeft hij op grond van artikel 32, § 3 van de WAP op elk ogenblik het recht om zijn reserves over te dragen, bijvoorbeeld naar de pensioeninstelling van zijn nieuwe inrichter.

Aangeslotenen die vóór 1 januari 2004 zijn uitgetreden, genieten dezelfde bescherming.