search_api_autocomplete
Home

Wettelijke minimumrendementswaarborg bij uittreding, pensionering of opheffing binnen vijf jaar na aansluiting – negatieve index

FSMA_Standpunt

Artikel 24, § 2, tweede lid van de WAP stelt dat in geval van uittreding, pensionering of opheffing van het pensioenstelsel binnen vijf jaar na de aansluiting, de kapitalisatie tegen de rentevoet van de rendementswaarborg wordt vervangen door een indexering zoals geregeld in die bepaling.

De WAP bevat geen specifieke regeling ingeval de in aanmerking te nemen index negatief is. Bijgevolg is in een periode met een negatieve index, die index van toepassing.

Vanaf het zesde jaar van aansluiting wordt de wettelijke minimumrendementswaarborg berekend rekening houdend met artikel 24, § 2, eerste lid en dit voor alle pensioenrechten, m.a.w. ook voor de pensioenrechten die zijn opgebouwd in de loop van de eerste periode van vijf jaar.