Jobs

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) is een autonome, publiekrechtelijke organisatie gelegen in het centrum van Brussel.

Uitgebreide informatie over de FSMA vindt u in de rubriek “Over de FSMA” op onze website.

De FSMA kreeg van de wetgever een uitgebreid bevoegdheidspakket toegewezen, met onder meer bevoegdheden verband houdend met het toezicht op de gedragsregels voor financiële instellingen (waaronder banken, verzekeringsondernemingen en pensioenfondsen), financiële producten, financiële dienstverleners, aanvullende pensioenen en het beroep van de bedrijfsrevisoren.

Als toezichtsautoriteit bevorderen we een correcte financiële dienstverlening, beogen we een eerlijke en correcte behandeling van de financiële consument en streven we naar transparante financiële markten via juiste en volledige informatieverstrekking door de spelers die een beroep doen op die markten.

Ten slotte, maar niet in het minst, levert de FSMA een actieve bijdrage tot een betere vorming van alle financiële consumenten, zowel jong als oud.

Zo willen we verzekeren dat het financiële systeem het vertrouwen van zijn gebruikers waard is.