search_api_autocomplete

Over ons

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) is een autonome, publiekrechtelijke organisatie gelegen in het centrum van Brussel.

De FSMA kreeg van de wetgever een uitgebreid bevoegdheidspakket toegewezen. Dit omvat onder meer het toezicht op de financiële producten, toezicht op de gedragsregels, toezicht op de financiële markten en de informatie van vennootschappen, toezicht op de financiële dienstverleners en op de aanvullende pensioenen. De FSMA ondersteunt ook de toezichtswerkzaamheden inzake het beroep van de bedrijfsrevisoren.

Via haar toezicht bevordert de FSMA een correcte financiële dienstverlening, beoogt ze een eerlijke en correcte behandeling van de financiële consument en streeft ze naar transparante financiële markten via juiste en volledige informatieverstrekking door de spelers die een beroep doen op die markten.

De FSMA levert ook een actieve bijdrage aan een betere financiële educatie van de bevolking.

Zo willen we verzekeren dat het financiële systeem het vertrouwen van zijn gebruikers waard is.

Uitgebreide informatie over de FSMA vindt u in de rubriek 'Over de FSMA' op deze website.