search_api_autocomplete

Revolut Bank UAB

Wees op uw hoede voor identiteitsdiefstal bij ondernemingen met een vergunning.

Ga na of alle contactgegevens van de onderneming die u zoekt, exact dezelfde zijn als op onze website. Raadpleeg ook de lijst van de ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn op belgisch grondgebied.
De FSMA is ervan op de hoogte gebracht dat er oplichters zijn die zich voordoen als de natuurlijke of rechtspersoon waarvan u de informatie raadpleegt.

Land van oorsprong
Litouwen
Ondernemingsnummer
Statuut
Statuut Lijst Geldig van
Vrije dienstverlening door Europese kredietinstellingen
KREDIETINSTELLINGEN
Vrije dienstverlening in België van kredietinstellingen die onder het recht van een andere lidstaat van de EER ressorteren/of in die andere lidstaat gevestigde verbonden agenten
A. Vrije dienstverlening in België van kredietinstellingen die onder het recht van een andere lidstaat van de EER ressorteren/of in die andere lidstaat gevestigde verbonden agenten (artikel 1, § 3, eerste lid, 1° van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen)
Bijkantoren van Europese kredietinstellingen
KREDIETINSTELLINGEN
Kredietinstellingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren en een in België geregistreerd bijkantoor hebben en/of een beroep doen op in België gevestigde verbonden agenten om er beleggingsdiensten en/of -activiteiten te verrichten
A. Bijkantoren in België van kredietinstellingen die onder het recht van een andere lidstaat van de EER ressorteren en/of in België gevestigde verbonden agenten (artikel 1, § 3, eerste lid, 1° van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen)
Adres
Straat Huisnummer Gebouw Postcode Stad Land Geldig van Geldig tot
Konstitucijos Ave.
21 b B
LT-08130
Vilnius
LT
Louizalaan
65
Louise Centre - Stephanie Square Centre
1050
Brussel
BE
Sq. de Meeûs
35
Silver Square
1000
Brussel
BE
Export JSON