search_api_autocomplete

Lijst van ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft het publiek herhaaldelijk gewaarschuwd voor de activiteiten van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België. 

De lijst vermeldt meer bepaald:

 • de ondernemingen die, in (of vanuit) België, financiële diensten en producten aanbieden zonder de Belgische financiële reglementering na te leven (bv. zij beschikken niet over de vereiste vergunning, zij hebben geen prospectus gepubliceerd, …);
 • de ondernemingen waarbij de FSMA, naast eventuele inbreuken op de financiële reglementeringen waarop zij toezicht houdt, ook ernstige aanwijzingen van beleggingsfraude heeft vastgesteld;
 • de ondernemingen die betrokken zijn bij ‘recovery room’-fraude.

Deze lijst mag niet als exhaustief worden beschouwd.

textfield
textfield
textfield
select
Titel Naam van de vennootschap Website Type fraude Datum
 • Air Credit Pro
 • BCCE Bank
 • Bedrijf Financial
 • BKR Geld Bezorging
 • Chronys Services
 • CJ-Finances
 • Credipea
 • Duty Financial Corp
 • Empayc Finance
 • EranFinance
 • Europe-Finance
 • Fast Financial Bank
 • Financ-Ed
 • Geld Sofort
 • Global Kreditering
 • GlobalService-krediet
 • Groupe Asux
 • Hoek Financien
 • Idealus Krediet Bank
 • IFCR Services
 • Katel Finance
 • Krediet Prestito
 • Kredinel
 • Legal Finance Global
 • Lening Classic
 • Lening zonder voorwaarde
 • Multi Diensten
 • Mzava Finance
 • Nieuwlening
 • Nofico Bank
 • Persoonlijk krediet
 • RachWin
 • Rexwin Financial
 • SGL Investeerder
 • Sofina Invest Groupe
 • SolisFunding
 • UnaKredo
 • Unitec Global Finance LTD
 • Zenicorn Corporate
 • https://air-krediet.com/
 • https://www.bcce-bank.com
 • https://bedrijf-financial.com/
 • http://www.bkrgeldbezorging.com/
 • http://www.chronys-services.fr
 • https://www.cj-finances.com/
 • https://www.cj-finances.com/
 • https://credipea.com/
 • https://dutyfinancialcorp.com/
 • https://royal-eranfinance.com/
 • https://europe-finance.net/
 • https://www.fastfinancialbnk.com/
 • https://www.financedkrediet.com/
 • https://financien-krediet.nl/
 • https://www.geld-sofort.com/
 • https://globalkreditering.com/
 • https://globalservice-krediet.com/
 • https://www.groupe-asux.com/
 • https://www.hoekfinancien.com
 • https://idealus-krediet.com/
 • https://ifcrservices.com/
 • https://katel-finance.com
 • https://krediet-prestito.com/
 • https://www.kredinel.com/
 • https://www.legalfinancegloball.com
 • https://www.lening-classic.com
 • https://www.leningzondervoorwaarde.com
 • https://www.multi-diensten.com/
 • http://mzava-financial.com/
 • https://nieuwlening.com/
 • http://www.noficogroup.org/
 • https://leningen-be.com/
 • https://www.rachwin.com
 • http://rexwin-financial.com/
 • https://www.sgl-investeerder.com
 • https://sofina-invest-groupe.com/
 • https://www.solisfunding.com
 • https://www.unakredo.com
 • https://ugf-ltd.com/
 • http://zenicorncorporate.com/
Kredietfraude
24/05/2022
 • Allright Company
 • BDPM
 • Best Lening
 • BPI krediet
 • Carrefourdupret
 • CEFIPRO
 • Credit Conso Cash
 • Eight88 Griffins
 • Euno-Krediet
 • Fiata-Geld
 • Financial Credit Union
 • Financiele hulp
 • Financiële oplossing
 • Financiering services
 • Finev Financial
 • G-lenen
 • Geld Finanz
 • Global Services Agency & Financiën
 • Halderen Lening
 • HosmyaInvest
 • Illimity Service Krediet
 • Joy Service
 • Kovack Finance
 • Magda Ruppe
 • Maxi-Financiën
 • Mijn snelle tegoed
 • Oplosing Finance
 • Privat-Kreditering
 • Snel Krediet
 • Snel Krediet Financien
 • Snel Kredieten
 • Snelle Geld Lening
 • Spainco Commercialbank
 • Ultima Diensten
 • Vandaag Geldlening
 • Vitalfinanzen
 • https://allright-company.com/
 • https://bdpm-group-bank.com/
 • https://best-lening.com/
 • https://bpikrediet.com/
 • https://www.carrefourdupret.com/
 • https://www.cefipro-kredietfinanciering.com/
 • https://credit-conso-cash.com/nl
 • https://888griffins.com/
 • https://euno-kredit.com/
 • https://www.fiata-geld.com/
 • https://financial-credit-union.be/
 • https://financielehulp.com/
 • http://financiele-oplossing.com/
 • https://financieringservices.com/
 • https://finev-financial.com/
 • https://g-lenen.nl/
 • https://www.geld-finanz.com/
 • https://global-financien.com/
 • https://www.halderen-lening.com
 • https://hosmyainvest.com/
 • https://illimity-servicekrediet.com/
 • https://joy-service.com/
 • https://kovack-finance.com/
 • https://www.magdaruppe.com
 • https://maxi-financien.com/
 • https://mijn-snelle-tegoed.com/
 • https://oplosing-finance.com/
 • https://privatkreditering.com/
 • https://snel-krediet.com/
 • https://snelkrediet-financien.com/
 • https://snel-kredieten.com/
 • http://snelservicekrediet.com/
 • https://spaincocommercialbank.com/
 • https://ultima-diensten.com/
 • https://vandaag-geldlening.com/
 • https://www.vital-finanzen.com/
Kredietfraude
20/01/2022
 • Alle Financien
 • Best Finance Group
 • Cassert Financement
 • Cosedoo
 • Direct Krediet
 • Finance Enterprise
 • FSEI-GROEP
 • Hiterkredit
 • Kreditaas
 • Leen-Dienst
 • ONG Aide Solution
 • Onlinekrediethub
 • Oxi Financiel
 • Pluskredite
 • Sine Kredit
 • Smart Krediet
 • Sodik Kredit
 • Volda Financiering
 • https://alle-financien.com/
 • https://bestfinance-group.com/
 • https://cassert-financement.fr/
 • https://www.cosedoo.eu/
 • https://www.direct-krediet.com
 • https://finance-enterprise.com
 • http://www.fsei-groep.com/
 • https://hiterkredit.com/
 • https://kreditaas.com/
 • https://leen-dienst.com/
 • https://ong-aide-solutions.com/index.php
 • https://www.onlinekrediethub.com/
 • https://oxi-financiel.com/
 • https://pluskredite.com/
 • https://sinekredit.com
 • https://smartkrediet.com/
 • http://sodik-kredit.com/
 • https://voldafinanciering.com/
Kredietfraude
10/11/2023
 • AB INVESTMENT
 • https://ab-investment-acces.net
 • https://ab-investment.net
 • https://cbcgroup-lu.com/login
Boiler rooms
08/03/2023
 • ABConseils-patrimoine.com
 • https://www.abconseils-patrimoine.com
Boiler rooms
18/06/2020
 • http://www.accefinance.com
Kredietfraude
23/09/2020
 • https://www.access-centrale.com
Kredietfraude
25/03/2020
 • https://www.energie-dma-access.com
 • https://actio-conseil.com/
Andere
15/06/2020
 • https://www.amctradinggroup.com
Boiler rooms
16/09/2020
 • http://www.akiyamaacq.com/
Boiler rooms
10/09/2020
 • Allied Indices International
 • https://www.alliedindicesinternational.com/
Boiler rooms
17/02/2022
 • Alpes trading
 • https://www.alpes-trading.com/
Boiler rooms
17/02/2022
Alternatieve beleggingen
08/05/2017
 • Antares
 • http://www.antares.trade/
Ponzifraude / Piramidalefraude
04/03/2021
 • https://www.ashtongroupltd.com/
Boiler rooms
10/09/2020
 • http://www.asse-groupe.com/
Andere
30/12/2020
 • Atlantix Services
 • https://www.atlantix-services.com
Kredietfraude
18/01/2021
 • https://www.atless-finance.com/
Kredietfraude
23/09/2020
 • https://www.bcifinancial.com
Kredietfraude
25/03/2020
 • https://www.epargne-whisky.com
 • https://www.whisky-prestige.com
Andere
11/02/2020
 • Cabinet Conseil d'Expert
 • Grands Crus Europe
 • LGC Wine
 • Place Aux Vins
 • https://www.cabinetconseildexpert.com
 • http://www.grandscrus-europe.com
 • https://www.lgc-wine.com
 • http://www.pfm.cabinetconseildexpert.com
 • https://www.place-aux-vins.com
Alternatieve beleggingen
22/05/2019
 • Pontils Alinau
 • Pratholding
 • Primalgold / Myeffico Finance
 • Silva Investissements
 • Wallet Premium
 • https://www.Pontils-alinau.com
 • https://www.pratholding.com
 • https://www.silva-investissements.com
 • https://www.walletpremium.com
Alternatieve beleggingen
08/12/2023
 • http://www.belgius.com/
Boiler rooms
02/02/2021
 • London Stock Exchange (cloned firm)
 • http://www.lse-client.com/
 • https://www.lse-asset.com/
Vermogensbeheer
29/01/2021
 • Adelan Finances
 • Akoue
 • BNC Finance
 • Cerberus
 • CK Kredit
 • CLC Bank
 • Crédit Belge
 • Credit Express
 • Earing Group Ltd
 • Eerst Krediet
 • Europa Finanzierung
 • Fianc Emprunts 24
 • Fouranexwork
 • Infilrux Financial
 • KashSpeed
 • Kredit Line Ltd
 • Kymco Krediet Bank
 • Legal Finance global
 • Mixatelwort
 • My Financial Group
 • Opunilo Financial
 • Pro-Lening
 • Rabo Krediet
 • Roalix-Finance
 • Snel Lenen
 • Snelle-lenen
 • Sokredinet
 • Volkrediet
 • https://adelanfinances.com/
 • https://www.akoue.eu/
 • http://bnc-finance.com/
 • https://cerberusplus.com/
 • https://www.ckkredit.com/
 • https://clcbank.org/
 • https://creditbelge.com/
 • https://credit-express.net
 • http://www.earinggroup-ltd.com
 • https://eerstkrediet.com
 • http://europafinanzierung.com/
 • https://fiancemprunts24.com/
 • https://fouranexwork.com/
 • https://infilruxfinancial.com/
 • https://www.kashspeed.com/
 • https://kreditlineltd.info/
 • https://kymco-krediet.com/
 • https://esayfinance.com
 • https://legalfinanceglobal.com
 • https://mixatelwort.com/
 • https://my-financialgroup.com
 • https://www.opunilo.com/
 • http://pro-lening.com/
 • https://rabo-krediet.com
 • https://roalix-finance.com/
 • https://snel-lenen.com/
 • https://snelle-lenen.nl
 • https://sokreditnet.com
 • https://volkrediet.com/
Kredietfraude
27/03/2023
Andere
01/04/2020
 • Blessing Service
 • https://www.blessing-service.com
Kredietfraude
18/01/2021
 • ABConseils-patrimoine.com
 • Takahashi and Partners
 • Tan Allen Piguet Asset Management
 • http://www.abconseils-patrimoine.com
 • https://www.tapam.com/
 • https://takahashipartners.com/
Boiler rooms
18/06/2020
 • Gato Capital Partners
 • Compass Consulting Group
 • J McKenzie / McKenzie International Investments
 • Sapone Trading
 • Bryon-Stafford
 • Larkin Asset Management
Boiler rooms
27/03/2020
 • http://ilainternational.com/
 • https://www.ashtongroupltd.com/
 • https://www.crestviewcapital.com/
 • http://www.akiyamaacq.com/
 • http://www.dunnandburchill.net
 • https://www.carlylecapitalmanagement.com
Boiler rooms
10/09/2020
Boiler rooms
02/02/2021
 • IWL Consulting
 • May Capital Group
 • South Pass Partners
 • https://www.iwlconsulting.com
 • https://www.maycapitalgroup.com
 • https://www.southpasspartners.com
Boiler rooms
28/08/2023
 • Allied Indices International
 • Alpes trading
 • Shard asset management
 • Universal asset management
 • https://www.alliedindicesinternational.com/
 • https://www.alpes-trading.com/
 • http://www.shardassetmanagement.net/
 • http://www.sassetmanagement.ne/
 • https://www.universalassetmgmt.com/
Boiler rooms
17/02/2022
 • Bruckhaus Quist
 • Daltium
 • EMW Capital
 • http://www.bruckhaus-quist.com/
 • http://www.daltium.com/
 • http://www.emwcapital.com/
Boiler rooms
28/04/2021
 • https://brockholdings.com/
Boiler rooms
02/02/2021
 • https://brookfieldinvestmentfundsplc.net/
Andere
30/12/2020
 • http://www.bruckhaus-quist.com/
Boiler rooms
28/04/2021
 • https://byron-stafford.com/
Boiler rooms
27/03/2020
 • http://capital-placement.info
 • http://news-placement.net
Andere
23/06/2020
 • https://www.carlylecapitalmanagement.com
Boiler rooms
10/09/2020
 • CMTpro
 • https://www.cmtpro.com
 • https://www.cmt-pro.com
Online frauduleuze tradingplatformen
09/11/2022
 • CNR Invest
 • https://access.base‐gestion‐cl.com/preview
 • https://accesglobalgg.com
Vermogensbeheer
21/12/2023
 • http://www.compassconsultinggroup.co.uk/
Boiler rooms
27/03/2020
 • https://www.concordfinancialconsult.com/
Andere
17/11/2020
 • http://cortezcap-hk.com/
Boiler rooms
02/02/2021
Andere
27/03/2020
Andere
01/04/2020
 • http://www.createcapitalinvest.com/
Andere
30/12/2020
 • https://www.crestviewcapital.com/
Boiler rooms
10/09/2020
 • http://www.crystal-interfinance.com/
Kredietfraude
23/09/2020