search_api_autocomplete
Home

Beleggingsaanbiedingen in wijn en edele metalen: wees waakzaam!

Waarschuwing
Frauduleuze aanbiedingen: een zakenman toont zijn lege broekzak

De FSMA heeft nieuwe klachten ontvangen van consumenten die zijn benaderd door vennootschappen die beleggingen voorstellen in wijn of edele metalen. De FSMA waarschuwt de consumenten opnieuw: hoe aanlokkelijk die aanbiedingen ook lijken, vaak schuilen er oplichters achter.

Als alternatief voor de klassieke spaarproducten worden aan het grote publiek steeds vaker beleggingsproducten aangeboden die hoge rendementen in het vooruitzicht stellen. Op dit moment gaat het vooral om beleggingsaanbiedingen in uiteenlopende goederen, zoals edele metalen, wijn of champagne.

  • Doorgaans wordt daarbij de volgende beleggingsformule aangeboden:

Het voorgestelde actief wordt aangeprezen als een vermeend hoogrenderend alternatief voor kapitaalbeleggingen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van een website in de vorm van een online aankoop-/verkoopplatform, zonder enige fysieke levering. Alle contacten verlopen telefonisch en per e-mail. Meestal volgen die contacten op de verspreiding van reclame op het internet en meer bepaald via sociale netwerken.

De voorbije weken kreeg de FSMA aanwijzingen van frauduleuze activiteiten van:

  • Pontils-alinau.com
  • www.pratholding.com
  • Primalgold / Myeffico Finance
  • www.silva-investissements.com
  • www.walletpremium.com

Het is deze vennootschappen niet toegestaan om beleggingsdiensten aan te bieden op Belgisch grondgebied.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door deze vennootschappen en om geld te storten op rekeningnummers die zij opgeven.

***

Om fraude te vermijden, raadt de FSMA de beleggers aan om steeds de identiteit te controleren van de vennootschap die hun een belegging aanbiedt (handelsnaam, land van vestiging, maatschappelijke zetel, enz.). Vertrouw nooit een vennootschap die niet duidelijk kan worden geïdentificeerd.

Ga ook steeds na of de vennootschap over de vereiste vergunning beschikt. Daarvoor is een eenvoudige opzoeking op de website van de FSMA al voldoende. Let op! Wees steeds op uw hoede voor ‘cloned firms’: deze vennootschappen doen zich voor als andere gereglementeerde vennootschappen, hoewel ze geen enkele band hebben met die vennootschappen. Om deze vorm van fraude te vermijden, kunnen beleggers de e-mailadressen of contactgegevens van de betrokken vennootschappen onderzoeken, omdat die elementen het mogelijk maken deze vorm van fraude op te sporen.

Meer dan ooit is voorzichtigheid geboden. Aarzel niet om, bij de minste twijfel over het regelmatige karakter van een aanbod van financiële diensten en vóór u een (bijkomende) betaling uitvoert, de FSMA rechtstreeks te contacteren via het contactformulier voor consumenten op haar website. Aarzel ook niet om de FSMA te verwittigen als u in aanraking komt met een verdachte vennootschap waarover de FSMA nog geen waarschuwing heeft gepubliceerd.

Als u slachtoffer bent geworden van beleggingsfraude, raadt de FSMA u aan om klacht neer te leggen bij de lokale politie of de gerechtelijke autoriteiten.