search_api_autocomplete
Home

FSMA spoort nieuwe frauduleuze online-tradingplatformen op

Waarschuwing
Frauduleuze online-tradingplatformen: een zakenman doet transacties op de beurs en klikt op kopen

De voorbije weken ontving de FSMA klachten van consumenten over nieuwe frauduleuze online-tradingplatformen die actief zijn op de Belgische markt.

Deze tradingplatformen proberen potentiële slachtoffers nieuwsgierig te maken via nepadvertenties op sociale media. In deze nepadvertenties heeft een (bekende) persoon het vaak over een methode of project om snel rijk te worden. De tradingplatformen maken ook gebruik van mobiele applicaties om slachtoffers te lokken. Deze nepadvertenties en mobiele applicaties kaderen in het aanbod van een virtuele munt of opleiding. Na het klikken op de advertentie of het downloaden van de mobiele applicatie en het invullen van contactgegevens, worden de slachtoffers doorgaans snel opgebeld door de oplichters met een concreet beleggingsvoorstel (in aandelen, alternatieve beleggingen, virtuele munten, enz...).

Deze platformen gaan hierbij erg agressief te werk. De oplichters proberen slachtoffers zelfs te overtuigen hun computer vanop afstand te laten ‘overnemen’ om zo bepaalde overschrijvingen te doen. De oplichters proberen slachtoffers bovendien te overtuigen om steeds grotere sommen te beleggen.

Slachtoffers die hiermee instemmen, klagen er in het bijzonder over dat:

 • zij het door hen belegde geld nooit kunnen recupereren, of
 • zij eenvoudigweg niets meer horen van het platform waarbij zij geld hebben belegd.

In die gevallen is er hoogstwaarschijnlijk sprake van beleggingsfraude.

***

De FSMA raadt ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten afkomstig van de volgende nieuwe tradingplatformen:

 • Binarycent(www.binarycent.com)
 • BTC-chain (www.btc-chain.com)
 • Clever Trade (www.clever-trade.com)
 • Crypto Trading Association (www.cta-capitals.com en www.cta-capital.com)
 • FiniVieX (www.finiviex.com)
 • Finomarkets (www.finomarkets.com)
 • Genesis11 (www.genesis11.com)
 • Global Trading26 (www.globaltrading26.com)
 • Gs4trade (www.gs4trade.com en www.gs-4trade.com)
 • KapitalEU (www.kapitaleu.com)
 • LPLFinances (www.lplfinances.com en www.lplfinances.eu)
 • NitroCapitals (www.nitrocapitals.com)
 • OrbitGTM (www.orbitgt-m.com en www.orbitgtm-pro.net, https://orbitgtm-lite.com/ en https://trade.orbitgtm-lite.com/login)
 • Sunton Capital (www.suntonfx.com)
 • Uptrade (www.uptrademarket.com)
 • Ventera Group (www.venteragroup.com)
 • Winbitx (www.winbitx.com)

***

Om fraude te vermijden, raadt de FSMA de beleggers aan om steeds de identiteit te controleren van de vennootschap die hun een belegging aanbiedt (handelsnaam, land van vestiging, maatschappelijke zetel, enz.). Vertrouw nooit een vennootschap die niet duidelijk kan worden geïdentificeerd.

Ga ook steeds na of de vennootschap over de vereiste vergunning beschikt. Een eenvoudige opzoeking op de website van de FSMA is daarvoor al voldoende. Let op! Wees steeds op uw hoede voor ‘cloned firms’: deze vennootschappen doen zich voor als andere gereglementeerde vennootschappen, hoewel zij met die vennootschappen geen enkele band hebben. Om deze vorm van fraude te vermijden, kunnen beleggers de e-mailadressen of contactgegevens van de betrokken vennootschappen onderzoeken, omdat die elementen het mogelijk maken deze vorm van fraude op te sporen.

Meer dan ooit is voorzichtigheid geboden. Aarzel niet om, bij de minste twijfel en vóór u een (bijkomende) betaling uitvoert, de FSMA rechtstreeks te contacteren via het contactformulier voor consumenten op haar website. Aarzel ook niet om de FSMA te verwittigen als u in aanraking komt met een verdachte vennootschap waarover de FSMA nog geen waarschuwing heeft gepubliceerd.

Als oplichters er bovendien in zouden slagen uw computer ‘over te nemen’ en zo bepaalde overschrijvingen te doen, raden wij u aan ook contact op te nemen met uw bank en indien nodig uw wachtwoorden te vernieuwen.

***

Meer aanbevelingen over de preventie van beleggingsfraude zijn te vinden op de pagina ‘Hoe fraude herkennen en voorkomen?‘ op de website van de FSMA. Bekijk ook de nieuwe sensibiliseringsvideo’s.