Nieuws & Waarschuwingen

Boiler rooms: de FSMA waarschuwt het publiek voor onregelmatige activiteiten

Waarschuwingen
18/08/2017

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van meerdere ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn op het Belgisch grondgebied.

Het gaat om de volgende vennootschappen:

Het is deze vennootschappen niet toegestaan om beleggingsdiensten aan te bieden op het Belgisch grondgebied.

De FSMA raadt ten zeerste af om in te gaan op hun financiële diensten en om geld te storten op rekeningnummers dat zij opgeven.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zouden die vennootschappen bovendien “boiler rooms” kunnen zijn.

“Boiler room”-fraude is een vorm van fraude waarbij consumenten – ongevraagd en vaak telefonisch – worden gecontacteerd met een aanbod om aandelen of andere financiële diensten te kopen. De laatste tijd zijn de aangeboden diensten diverser geworden. Zo worden ook diensten van vermogensbeheer, termijnrekeningen, beleggingsadvies en beleggingen in crowdfundingprojecten aangeboden.

Hoewel de “boiler room” zich voordoet als een erkende dienstverlener met een website en professioneel ogende formulieren, gaat het om oplichterij en zijn de aangeboden diensten fictief of waardeloos.

De consument wordt doorgaans gelokt met een eerste investering voor een beperkt bedrag die zeer vlug winstgevend blijkt te zijn. Vervolgens wordt de consument verzocht om steeds meer te investeren. In tegenstelling tot de eerste investering, zijn de nieuwe investeringen verlieslatend en/of als de consument zijn geld terugvordert, blijkt dat niet mogelijk zonder bijkomende stortingen.

Daarbij wordt niet geaarzeld om de consument zwaar onder druk te zetten (vandaar de Engelse benaming "boiler room"). Uiteindelijk lukt het de consument nooit om het door hem geïnvesteerde geld te recupereren.

Meer algemeen geeft de FSMA u als belegger de volgende algemene aanbevelingen om u tegen dergelijke fraudepraktijken te wapenen:

 • Controleer steeds de identiteit van de vennootschap die u financiële diensten aanbiedt (handelsnaam, maatschappelijke zetel, enz.). Als de vennootschap niet duidelijk kan worden geïdentificeerd, mag u haar in geen geval vertrouwen. Is ze gevestigd in een land buiten de Europese Unie, wees er u dan van bewust dat er moeilijkheden kunnen optreden mocht u in een conflictsituatie terechtkomen en een rechtsvordering willen instellen.
 • Ga na of de vennootschap een vergunning heeft. Raadpleeg daartoe de lijsten op de website van de FSMA – Klik op “Check uw aanbieder”.
 • Raadpleeg de waarschuwingen die op de websites van de FSMA en van andere buitenlandse toezichthouders of door IOSCO worden gepubliceerd. Ga na of de vennootschap die u financiële diensten aanbiedt, genoemd wordt in een waarschuwing. Zoek ook op naam van de vennootschap(pen) waaraan u eventueel geld moet storten.

  Op de website van de FSMA kan deze opzoeking gedaan worden via de zoekfunctie. Bovendien bevinden alle “boiler rooms” waarover de FSMA een waarschuwing heeft gepubliceerd zich in de geconsolideerde lijst van de vennootschappen die op onregelmatige wijze actief zijn op het Belgisch grondgebied, die eveneens te vinden is op de website van de FSMA.

  Opgelet: staat de vennootschap die u zoekt niet in de lijst met waarschuwingen dan nog mag u haar niet vertrouwen en ervan uitgaan dat ze een geldige vergunning heeft voor het aanbieden van financiële diensten. De FSMA stelt alles in het werk om waarschuwingen zo snel mogelijk te publiceren, maar het is mogelijk dat zij niet weet dat een vennootschap illegale activiteiten ontplooit op de Belgische markt. Dat komt onder meer omdat malafide vennootschappen geregeld van naam veranderen.
 • Wees op uw hoede voor “cold calling”: u wordt via telefoon of e-mail gecontacteerd met een financieel aanbod zonder dat u daar als belegger vooraf om hebt verzocht. Dit is vaak de eerste stap van een frauduleuze praktijk.
 • Kijk uit als u wordt gevraagd om geld over te maken naar een land dat geen enkele band heeft met de beleggingsvennootschap, noch met uw thuisland als belegger. Let er ook op dat in het kader van “boiler room”-fraude, de verzoeken om geld over te maken het vaakst in het voordeel van bankrekeningen zijn, geopend bij banken gevestigd in Azië.
 • Wees wantrouwig als u een torenhoge winst wordt beloofd. Vaak laten oplichters van meet af aan uitschijnen dat er aanzienlijke winst wordt geboekt. Het loopt pas fout op het ogenblik dat de belegger zijn inleg terugvraagt.
 • Geloof de informatie die vennootschappen verstrekken niet zonder meer. Soms beweert een vennootschap dat ze een vergunning heeft voor het aanbieden van financiële diensten zonder dat dat ook daadwerkelijk zo is. Controleer steeds de informatie die u wordt verstrekt.
 • Wees beducht voor “cloned firms”. Dat zijn vennootschappen die zich laten doorgaan voor andere, legitieme vennootschappen zonder dat ze een band hebben met elkaar. Door de e-mailadressen of de contactgegevens van de betrokken vennootschappen te vergelijken, kan u deze fraude op het spoor komen.
 • Eis duidelijke en verstaanbare informatie van de tegenpartij. Beleg nooit in een product als u niet perfect begrijpt wat het precies inhoudt;
 • Wees achterdochtig als de vennootschap u vraagt een bijkomende som te storten of een belasting te betalen als voorwaarde voor de uitbetaling van winst. Deze opvragingen zijn vaak een teken van fraude.
 • Zaakvoerder en bestuurders van vennootschappen moeten extra waakzaam zijn. Vele “boiler rooms” richten zich specifiek tot deze doelgroepen.

We verzoeken u om bij de minste twijfel over het regelmatige karakter van een aanbod van financiële diensten de FSMA te contacteren via het contactformulier voor consumenten. Aarzel niet om de FSMA te verwittigen als u in aanraking komt met een verdachte vennootschap waarover de FSMA nog geen waarschuwing heeft gepubliceerd.