search_api_autocomplete
Home

Antares (www.antares.trade)

Waarschuwing
Piramidefraude: geldbriefjes vormen een driehoek

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de onregelmatige activiteiten van Antares, die actief is via www.antares.trade. Deze vennootschap biedt in België beleggingsdiensten aan zonder daarbij de Belgische financiële regelgeving na te leven.

Antares beschikt niet over een vergunning als beleggingsonderneming in België. Het is Antares dus niet toegestaan om in België beleggingsdiensten aan te bieden.

Dit houdt deze vennootschap echter niet tegen om via het internet zogenaamde 'investment programs' aan te bieden, waarbij onrealistische rendementen worden beloofd.

Bovendien vertoont het bedrijfsmodel van Antares duidelijke kenmerken van een piramidespel of zelfs van een Ponzifraude. Meer informatie over deze types van fraude kan u terugvinden op de website van de FSMA.

De FSMA raadt u daarom af om in te gaan op de beleggingsvoorstellen van Antares, en om geld te storten op bankrekeningnummers die door deze vennootschap zou worden opgegeven. De FSMA waarschuwt u er ook voor dat wanneer u gelden investeert via niet-vergunde ondernemingen, het vaak heel moeilijk is om deze bedragen te recupereren.

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan ook rechtstreeks contact opnemen met de FSMA via het elektronische contactformulier voor consumenten.