search_api_autocomplete
Home

Fraudeurs stelen de identiteit van banken: de FSMA waarschuwt opnieuw voor die praktijk

Waarschuwing
Cloned firms: een man houdt een stopbord in de hand

Ook de voorbije weken ontving de FSMA weer vele meldingen van consumenten die benaderd zijn door ondernemingen die zich voordoen als een gekende bank en hen spaarformules voorstellen met een uitzonderlijk hoog rendement. De FSMA waarschuwt opnieuw voor die praktijk. Achter die aantrekkelijke aanbiedingen gaan immers oplichters schuil die er alleen op uit zijn u uw spaargeld afhandig te maken.

De formule blijft dezelfde: slachtoffers worden telefonisch of via e-mail gecontacteerd, soms zonder dat ze hierom hebben gevraagd, soms nadat ze hun contactgegevens op een onlineformulier hebben ingevuld. Deze contactformulieren zijn vaak te vinden op websites waar consumenten worden gevraagd 'na te gaan of ze in aanmerking komen' voor een erg winstgevende beleggingsmogelijkheid. Deze sites doen zich voor als informatiesites zoals 'La Revue Economique' of 'Le Guide Financier'.

De fraudeurs stellen de consumenten een spaarformule voor met een hogere interest dan op de markt en, meestal, met kapitaalwaarborg. Maar het eindresultaat is altijd hetzelfde: de gedupeerden zien hun geld nooit terug.

Onlangs stelde de FSMA vast dat fraudeurs consumenten misleiden door zonder toelating de naam van een gekende bank te gebruiken. De FSMA ontving namelijk meldingen over oplichters die zich voorstelden als:

  • Royal Bank of Scotland, via e-mailadressen die eindigen op '@personalrbs.com';
  • Banco Santander Totta, via e-mailadressen die eindigen op '@stdrdepartment.com';
  • Neo26, via het e-mailadres 'access.neo26@gmail.com';
  • First-Direct / HSBC, via e-mailadressen die eindigen op '@firstd-private.com';
  • BPI-Portugal, via e-mailadressen die eindigen op '@bpi-portugal.com' en via een website 'www.app-bpi-portugal.com'.

Mogelijk misbruiken oplichters ook de naam van andere financiële instellingen.

Als consumenten ingaan op het voorstel van de fraudeurs, worden ze doorgelinkt naar een onlineplatform waar ze de evolutie van hun belegging kunnen volgen. De FSMA ontving onder meer meldingen over een dergelijk platform, dat de naam en het logo van de London Stock Exchange misbruikt: www.lse-client.com / www.lse-asset.com.

Voor meer informatie over deze fraudevorm verwijst de FSMA de consumenten naar haar waarschuwing van 29 januari 2021.

Hoe trapt u niet in de val?

De FSMA verwijst naar de aanbevelingen in haar vorige waarschuwing.

Zij nodigt u echter in het bijzonder uit om de e-mailadressen of contactgegevens van de ondernemingen die u contacteren, zorgvuldig te bestuderen.

Als u de minste twijfel hebt, aarzel niet om rechtstreeks contact op te nemen met de FSMA via het contactformulier voor consumenten. Aarzel ook niet om de FSMA te verwittigen mocht u in aanraking komen met een verdachte onderneming waarover zij nog geen waarschuwing heeft gepubliceerd.

Wat moet u doen als u toch blijkt te zijn opgelicht?

Denkt u het slachtoffer te zijn van oplichtingspraktijken? Stort dan in geen enkel geval nog extra geld. Deze raad geldt ook, en vooral, als de fraudeur u belooft om uw geld terug te betalen na een laatste storting. Dat is immers een beproefde techniek van oplichters om hun slachtoffer nog een laatste keer geld te ontfutselen.

Dien onmiddellijk klacht in bij uw lokale politiedienst en meld de oplichting aan de FSMA via het contactformulier voor consumenten.

De FSMA benadrukt het belang om zo snel mogelijk klacht in te dienen en die grondig te documenteren (naam van de betrokken onderneming, bankrekeningen waarop u geld stortte, …).