search_api_autocomplete
Home

Aantrekkelijk kredietvoorstel? Let op voor valse kredieten

Waarschuwing
Recovery room: twee mannen schudden elkaar de hand terwijl een man geld in de binnenkant van de andere man zijn vest steekt

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van niet-vergunde kredietgevers die consumenten valse kredieten aanbieden.

De FSMA heeft de voorbije maanden opnieuw heel wat vragen ontvangen over de activiteiten van frauduleuze kredietverstrekkers in België. Consumenten komen op verschillende manieren in contact met de aanbieders: ze worden ongevraagd gecontacteerd via e-mail of vinden advertenties op sociale media. De huidige economische situatie leidt er namelijk toe dat consumenten op zoek gaan naar extra budget in de vorm van een krediet en zo in contact komen met deze dubieuze spelers.

In de praktijk gaat het om valse kredieten die worden aangeboden om consumenten geld af te troggelen. De oplichters doen zich hierbij voor als vergunde kredietgevers of ingeschreven kredietbemiddelaars, en deinzen er niet voor terug om namen of logo’s te gebruiken van bekende kredietinstellingen. In dit geval is er sprake van 'cloned firm'-fraude.

Deze oplichters bieden leningen aan tegen zeer gunstige voorwaarden. Zo beweert de kredietverstrekker bijvoorbeeld dat hij grote bedragen uitleent aan een lage rentevoet. Hij beweert ook dat hij niet zal controleren of de consument een wanbetaler is en in het verleden leningen is aangegaan die hij niet kon terugbetalen.

Consumenten die ingaan op hun aanbieding krijgen de vraag om eerst een aantal kosten, verbonden aan het krediet, te betalen. Dit kan bijvoorbeeld een verzekeringspremie zijn, die de kredietgever moet indekken tegen het niet-terugbetalen van de lening, dossierkosten, administratieve kosten, enz. Dit zijn echter louter fictieve kosten.

Van zodra de consumenten deze zogezegde kosten betalen, verdwijnt de 'kredietgever' met de noorderzon en is het nagenoeg onmogelijk om de gestorte bedragen te recupereren.

De FSMA raadt dan ook absoluut af om in te gaan op dit soort kredietaanbiedingen.

De ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn en waarvoor de FSMA het publiek waarschuwt, zijn de volgende:

 • Alle Financien (https://alle-financien.com/)
 • Best Finance Group (https://bestfinance-group.com/)
 • Cassert Financement (https://cassert-financement.fr/)
 • Cosedoo (https://www.cosedoo.eu/)
 • Direct Krediet (https://www.direct-krediet.com)
 • Finance Enterprise (https://finance-enterprise.com)
 • FSEI-GROEP (http://www.fsei-groep.com/)
 • Hiterkredit (https://hiterkredit.com/)
 • Kreditaas (https://kreditaas.com/)
 • Leen-Dienst (https://leen-dienst.com/)
 • ONG Aide Solution (https://ong-aide-solutions.com/)
 • Onlinekrediethub (https://www.onlinekrediethub.com/)
 • Oxi Financiel (https://oxi-financiel.com/)
 • Pluskredite (https://pluskredite.com/)
 • Sine Kredit (https://sinekredit.com/)
 • Smart Krediet (https://smartkrediet.com/)
 • Sodik Kredit (http://sodik-kredit.com/)
 • Volda Financiering (https://voldafinanciering.com/)

***

De FSMA geeft u volgende algemene aanbevelingen mee om deze frauduleuze kredietaanbiedingen te herkennen:

 • Wees wantrouwig wanneer u uit het niets een krediet wordt aangeboden via internet of via sociale media.
 • Wees wantrouwig als er bijzonder gunstige kredieten worden aangeboden (een lening die, gezien de financiële situatie van de consument, zeer groot is, tegen een uiterst lage rentevoet of met een buitengewoon lange terugbetalingstermijn, enz.), vooral wanneer dergelijke kredieten doorgaans niet zouden kunnen worden verkregen bij kredietgevers met een vergunning.
 • Wees zeker achterdochtig als de kredietgever vraagt om eerst een geldsom te betalen voor het dekken van bepaalde kosten vooraleer hij het krediet verleent. Er worden verschillende redenen opgegeven waarom dit bedrag eerst gestort moet worden: het gaat om een verzekeringspremie die de kredietgever moet indekken tegen het niet terugbetalen van de lening, om dossierkosten, legalisatiekosten, administratieve kosten, enz. Dit zijn louter fictieve kosten. Zodra het bedrag is gestort, verdwijnt de 'kredietgever' en slaagt het slachtoffer er niet meer in zijn geld te recupereren.
 • Ga na of de aanbieder over de nodige vergunning of inschrijving beschikt. Via de zoekfunctie op de website van de FSMA kan u gemakkelijk achterhalen of deze persoon over de nodige vergunning of registratie beschikt. Personen zonder vergunning of registratie mogen u geen kredieten aanbieden.
 • Denk erom de persoon ook op te zoeken met de gangbare zoekmachines. Misschien vindt u zo getuigenissen van personen die al benaderd werden. Blijf wel alert want soms gaat het om valse positieve getuigenissen die mogelijk door deze kredietgevers zelf zijn geschreven om het vertrouwen van de consumenten te winnen.

Meer dan ooit is voorzichtigheid geboden. Aarzel niet om, bij de minste twijfel en vóór u een (bijkomende) betaling uitvoert, de FSMA rechtstreeks te contacteren via het contactformulier voor consumenten op haar website.

Aarzel ook niet om de FSMA te verwittigen als u in aanraking komt met een verdachte vennootschap waarover de FSMA nog geen waarschuwing heeft gepubliceerd.