search_api_autocomplete
Home

First SkyWay Invest Group Limited ('SkyWay Capital')

Waarschuwing
Financiële piramide, ponzi-fraude: Amerikaanse dollarbiljetten opgestapeld als een kaartenhuis

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van First SkyWay Invest Group Limited ('SkyWay Capital'), een vennootschap die openbaar beleggingsinstrumenten aanbiedt in België.

Ondanks haar eerdere waarschuwing ontvangt de FSMA nog steeds consumentenvragen over Skyway Capital, waaruit blijkt dat deze vennootschap nog steeds actief is in België.

SkyWay Capital biedt haar aandelen aan Belgische beleggers aan. Ze doet dit echter zonder een door de FSMA goedgekeurd prospectus te hebben gepubliceerd. Deze onderneming mag haar aandelen daarom niet aanbieden in België.

Bovendien vertoont het systeem dat SkyWay Capital voorstelt duidelijk kenmerken van een piramidesysteem. Meer informatie over deze vorm van fraude vindt u op de website van de FSMA.

Verschillende buitenlandse toezichthouders publiceerden intussen waarschuwingen over Skyway Capital:

  • De Litouwse toezichthouder (Bank of Lithuania);
  • De Duitse toezichthouder (BaFin);
  • De Nieuw-Zeelandse toezichthouder (FMA);
  • De Griekse toezichthouder (HCMC);
  • De Slovaakse toezichthouder (NBS);
  • De Italiaanse toezichthouder (Consob).

De FSMA raadt dan ook aan om niet in te gaan op aanbiedingen van beleggingsinstrumenten door SkyWay Capital of personen verbonden met deze onderneming en om geen geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschap zou opgeven.

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan ook rechtstreeks contact opnemen met de FSMA via het contactformulier voor consumenten.