search_api_autocomplete
Home

Fraudeurs doen zich voor als banken: let op voor hun oplichtingspraktijken

Waarschuwing
Cloned firms: een man houdt een stopbord in de hand

Oplichters blijven de identiteit van grote banken misbruiken. Zo proberen ze consumenten in de val te lokken. De FSMA waarschuwde in 2021 al twee keer voor dit fenomeen. Toch blijkt deze oplichtingspraktijk ook vandaag nog slachtoffers te maken.

De formule blijft dezelfde: slachtoffers worden telefonisch of via e-mail gecontacteerd, soms zonder dat ze hierom hebben gevraagd, soms nadat ze hun contactgegevens op een onlineformulier hebben ingevuld. Consumenten vinden die formulieren via sociale media, reclamecampagnes of gesponsorde advertenties.

De fraudeurs stellen de consumenten een spaarformule voor met een hogere interest dan op de markt en, meestal, met kapitaalwaarborg. Maar het eindresultaat is altijd hetzelfde: de gedupeerden zien hun geld nooit terug.

Onlangs stelde de FSMA vast dat fraudeurs consumenten misleiden door zonder toelating de naam van een gekende bank te gebruiken. De FSMA ontving namelijk meldingen over oplichters die zich voorstelden als:

  • NatWest, via e-mailadressen die eindigen op '@nw-secure.info';
  • ING-Diba, via e-mailadressen die eindigen op '@ingdiba-france.com';
  • TSB Bank, via e-mailadressen die eindigen op '@tsbonline-contact.com';
  • Ulster Bank, via e-mailadressen die eindigen op '@ulster-private.com' en via een website 'https://monespace-secu.com/portefeuille.php';
  • Banca March.

Mogelijk misbruiken oplichters ook de naam van andere financiële instellingen.

Voor meer informatie over deze fraudevorm verwijst de FSMA naar haar eerdere waarschuwingen van 29 januari 2021 en 8 april 2021.

Oplichters gebruiken deze techniek ook om andere bankdiensten aan te bieden, vooral kredietaanbiedingen. De oplichting houdt in dat de consument kosten moet betalen die zogezegd verschuldigd zijn om het krediet te kunnen verkrijgen. De FSMA verwijst ter zake naar haar waarschuwingen voor frauduleuze kredietaanbiedingen.

Hoe trapt u niet in de val?

De FSMA verwijst naar de aanbevelingen in haar vorige waarschuwing.

Zij nodigt u echter in het bijzonder uit om de e-mailadressen of contactgegevens van de ondernemingen die u contacteren, zorgvuldig te bestuderen.

Als u de minste twijfel hebt, aarzel niet om rechtstreeks contact op te nemen met de FSMA via het contactformulier voor consumenten. Aarzel ook niet om de FSMA te verwittigen mocht u in aanraking komen met een verdachte onderneming waarover zij nog geen waarschuwing heeft gepubliceerd.

Wat moet u doen als u toch blijkt te zijn opgelicht?

Denkt u het slachtoffer te zijn van oplichtingspraktijken? Stort dan in geen enkel geval nog extra geld. Deze raad geldt ook, en vooral, als de fraudeur u belooft om uw geld terug te betalen na een laatste storting. Dat is immers een beproefde techniek van oplichters om hun slachtoffer nog een laatste keer geld te ontfutselen.

Dien onmiddellijk klacht in bij uw lokale politiedienst en meld de oplichting aan de FSMA via het contactformulier voor consumenten.

De FSMA benadrukt het belang om zo snel mogelijk klacht in te dienen en die grondig te documenteren (naam van de betrokken onderneming, bankrekeningen waarop u geld stortte, …).