search_api_autocomplete

Persoonlijke ontwikkeling

De FSMA als leeromgeving

In een kennisonderneming zoals de FSMA speelt de professionele deskundigheid van de medewerkers een cruciale rol. Het komt er dan ook op aan die kennis gericht en blijvend te ontwikkelen. Dat moet de FSMA in staat stellen zich voor te bereiden op de nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen, en zo voor de medewerkers een motiverende en stimulerende omgeving te blijven.

De drie pijlers van het vormingsbeleid

  1. De professionele deskundigheid van de metiers (interne en externe opleidingen)
    Dit zijn alle opleidingen, in de ruime zin, die verband houden met de basisbevoegdheden van de FSMA.
  2. De ondersteunende professionele deskundigheid (interne en externe opleidingen)
    Hieronder vallen alle opleidingen die verband houden met de omkaderings- en ondersteuningsactiviteiten.
  3. De algemene informatiesessies (interne opleidingen)
    Deze informatiesessies, bestemd voor alle medewerkers, belichten de talrijke materies die de FSMA behandelt.

Vele medewerkers krijgen geregeld de kans om opleidingen te volgen die worden georganiseerd door Europese en internationale instellingen. Dat is de plaats bij uitstek om buitenlandse collega's te ontmoeten en zich te verdiepen in de Europese en internationale dimensie van de FSMA-metiers.

Wij stimuleren al onze medewerkers om zich blijvend verder te bekwamen in de verschillende toezichtsdomeinen van de FSMA en zo hun carrière vorm te geven. 

Bijleren is vooruitgaan!