search_api_autocomplete
Home

Protocol over de toetreding van kredietinstellingen tot de simulator

Op 13 juli 2012 is een principeakkoord aangekondigd tussen de minister van Economie, de minister van Financiën, de FSMA en Febelfin. Dat akkoord zal de consument in de banksector beter beschermen. Het eerste luik van dit akkoord heeft betrekking op de gereglementeerde spaarrekeningen en bevat maatregelen over de informatieverstrekking en reclame voor spaarboekjes, de voorwaardelijke aanbiedingen, de berekeningswijze en de uitbetalingsmodaliteiten van dit spaarproduct.

De eerste maatregel in verband met informatie bestaat uit de ontwikkeling van een simulator, op een website beheerd door de FSMA. Via die simulator krijgt de spaarder, na het invoeren van enkele gegevens zoals het te sparen bedrag en de looptijd, een overzicht van de aangeboden rente per spaarrekening en per instelling. Deze simulator is beschikbaar sinds 31/01/2013.

Deze simulator is het voorwerp van een protocol tussen de FSMA en Febelfin. Kredietinstellingen die tot het protocol toetreden verbinden zich ertoe de informatie te bezorgen die nodig is voor de goede werking van de simulator.

Voor bijkomende toelichting wordt verwezen naar:

Toetreding van de financiële instellingen:

Voor meer informatie over spaarrekeningen, kunt u de wikifin website raadplegen.