search_api_autocomplete
Home

Toetreding van kredietinstellingen tot het protocol over de vergelijkingstool voor spaarrekeningen

Op 13 juli 2012 werd aangekondigd dat de minister van Economie, de minister van Financiën, de FSMA en Febelfin een principeakkoord hadden bereikt. Dat akkoord moest consumenten in de banksector beter beschermen. Het eerste luik had betrekking op de gereglementeerde spaarrekeningen en bevatte maatregelen voor de informatieverstrekking over en reclame voor spaarboekjes, de voorwaardelijke aanbiedingen, de berekeningswijze en de uitbetalingsmodaliteiten van dit spaarproduct.

Een eerste maatregel op het vlak van informatieverstrekking, was het ter beschikking stellen van een vergelijkingstool voor spaarrekeningen. Sinds 31 januari 2013 staat die tool op een website die de FSMA beheert. Het volstaat dat spaarders enkele gegevens invoeren, zoals het te sparen bedrag en de looptijd, en de vergelijkingstool geeft hun een raming van het bedrag dat ze op een gegeven spaarrekening zullen krijgen, weliswaar voor zover die rekening is opgenomen in de tool.

In maart 2024 werd een nieuwe versie van de tool online gezet. Deze verbeterde versie is gebruiksvriendelijker en houdt rekening met de evolutie van het spaaraanbod en de vernieuwde aspecten in het protocol dat op 30 november 2023 werd ondertekend door Febelfin en de regering.

De FSMA en Febelfin hebben inderdaad een protocol afgesloten over de vergelijkingstool. Kredietinstellingen die toetreden tot het protocol, verbinden zich ertoe om, op eigen verantwoordelijkheid, de nodige informatie te bezorgen voor de goede werking van de tool.

Voor bijkomende toelichting wordt verwezen naar:

Protocol 2024

Toetreding van de financiële instellingen:

 

Voor meer informatie over spaarrekeningen, kunt u de wikifin website raadplegen.