search_api_autocomplete

Rentevoet WAP-rendementswaarborg

Rentevoeten voor de berekening van de minimale rendementsgarantie bedoeld in artikel 24 van de WAP.

Met toepassing van artikel 24, § 3 van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, berekent en publiceert de FSMA vanaf het jaar 2016 jaarlijks de rentevoet voor de berekening van de minimale rendementsgarantie.

Deze rentevoet bedraagt:  

Vanaf 1 januari 2016

1,75 %

Vanaf 1 januari 2017

1,75 %

Vanaf 1 januari 2018

1,75 %

Vanaf 1 januari 2019

1,75 %

Vanaf 1 januari 2020

1,75 %

Vanaf 1 januari 2021

1,75 %

Vanaf 1 januari 2022

1,75 %

Vanaf 1 januari 2023

1,75 %

Vanaf 1 januari 2024

1,75 %