search_api_autocomplete
Home

Samenstelling van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen

Voorzitter  Henk Becquaert
   
Ondervoorzitters Philippe Demol
  Paul Van Eesbeeck
   
Deskundigen Henk Becquaert
  Philippe Demol
  Florence Delogne
  Paul Van Eesbeeck
  Anne Thiry
   
Vertegenwoordigers van de gepensioneerden /
  /
  /
  Chantal Bertouille
   
Vertegenwoordigers van de pensioeninstellingen Marc Higny
  Peter Leemans
  Bart Vandermeiren
  Ann Verlinden
   
Vertegenwoordigers van de werknemers Nathalie Diesbecq
  Olivier Pintelon
  Christophe Quintard
  Samira Ben Messaoud
  Anne Leonard
   
Vertegenwoordigers van de werkgevers Jürgen Van der Haegen
  Jan Vochten
  Jo Vandeweghe
  Marie-Noëlle Vanderhoven
  Arielle Deltombe