search_api_autocomplete

STORI, het Belgische officiële mechanisme voor de opslag van gereglementeerde informatie

STORI bevat de gereglementeerde informatie van de emittenten waarvan effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en waarvoor België de lidstaat van herkomst is in het kader van hun verplichtingen inzake periodieke en bepaalde doorlopende informatie alsmede van de emittenten waarvan effecten tot de verhandeling op Euronext Growth zijn toegelaten.

STORI bevat de informatie die wordt ingediend bij de FSMA. Behoudens technische problemen wordt ingediende informatie onmiddellijk en automatisch ter beschikking gesteld. De emittenten blijven volledig verantwoordelijk voor de getrouwheid van de informatie en de FSMA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit of de inhoud van de informatie.

Reproductie met bronvermelding van informatie op STORI is toegestaan, behalve voor commerciële doeleinden.

Het is elke openbare of particuliere website toegestaan om, zonder voorafgaande toestemming van de FSMA, een link aan te maken naar de op STORI gepubliceerde informatie. Dergelijke links moeten echter rechtstreeks toegang verlenen tot STORI en de aldaar gepubliceerde informatie, waarbij de oorspronkelijke internetpagina dient te verdwijnen. Het aanmaken van andere links, inzonderheid links waarbij de STORI-pagina's in de pagina's van een andere website worden ingekapseld, is verboden.

Informatie wordt op STORI beschikbaar gesteld in PDF, behalve voor jaarlijkse financiële verslagen.

Voor jaarlijkse financiële verslagen zijn op STORI volgende bestandsvormen terug te vinden:

  • een zipfilehttps://stori.fsma.be/App_Themes/Oam/Image/Zip.gif. Deze file bevat het volledig jaarlijks financieel verslag inclusief de XBRL-informatie. Er is specifieke software nodig om de XBRL-informatie te kunnen extraheren.
  • een (X)HTML-file https://stori.fsma.be/App_Themes/Oam/Image/Earthgif.gif. Deze file is te openen met een gewone browser.
  • een pdf https://stori.fsma.be/App_Themes/Oam/Image/pdf.gif.