search_api_autocomplete

Organen

 • Voorzitter van het directiecomité

  De voorzitter van het directiecomité leidt de FSMA. Hij vertegenwoordigt de FSMA ten aanzien van derden en in rechte.

 • About the FSMA: a photo of Jean-Paul Servais, Chairman of the FSMA

  Jean-Paul Servais

  Voorzitter
 • Directiecomité

  Het directiecomité staat in voor het bestuur van de FSMA en voor de oriëntatie van haar beleid. Hier worden alle beslissingen en maatregelen genomen die nodig zijn om de toezichtstaken uit te voeren. Alle beslissingen van het directiecomité zijn collegiaal. Ieder lid van het directiecomité is belast met de opvolging van specifieke diensten, zoals blijkt uit het organogram van de FSMA.

 • About the FSMA: a photo of Annemie Rombouts, Deputy Chairman of the FSMA

  Annemie Rombouts

  Ondervoorzitter
 • About the FSMA: a photo of Henk Becquaert, Member of the Management Committee of the FSMA

  Henk Becquaert

  Lid van het directiecomité
 • About the FSMA: a photo of Sébastien Yerna, Member of the Management Committee of the FSMA

  Sébastien Yerna

  Lid van het directiecomité
 • Raad van Toezicht

  De Raad van Toezicht ziet toe op de werking en de financiering van de FSMA en geeft adviezen over de prioriteiten en de uitvoering van het toezichtsbeleid van de FSMA.

 • Over de FSMA: een foto van Jean Eylenbosch, lid van de raad van toezicht

  Jean Eylenbosch

  Voorzitter
 • Over de FSMA: een foto van Selien De Schryder, lid van de raad van toezicht

  Selien De Schryder

 • Over de FSMA: een foto van Roland Gillet, lid van de raad van toezicht

  Roland Gillet

 • About the FSMA: a photo of Kristien Smedts, Member of the Supervisory Board and Member of the Audit Committee

  Kristien Smedts

 • Over de FSMA: een foto van Reinhard Steennot, lid van de raad van toezicht, lid van het auditcomité en lid van de sanctiecommissie

  Reinhard Steennot

 • Over de FSMA: een foto van François Koulischer, lid van de raad van toezicht

  François Koulischer

 • Over de FSMA: een foto van Pierre Nicaise, lid van de raad van toezicht, voorzitter van het auditcomité en lid van de sanctiecommissie

  Pierre Nicaise

 • Over de FSMA: een foto van Luk Van Biesen, lid van de raad van toezicht

  Luk Van Biesen

 • About the FSMA: a photo of Jan Verhoeye, Member of the Supervisory Board

  Jan Verhoeye

 • Over de FSMA: een foto van Maud Watelet, lid van de raad van toezicht

  Maud Watelet

 • Auditcomité

  Het auditcomité controleert de rekeningen en de begroting van de FSMA en ziet toe op de werkzaamheden van de interne auditor. Vier leden van de Raad van Toezicht vormen het auditcomité.

 • -

 • Sanctiecommissie

  De sanctiecommissie is een onafhankelijk orgaan dat oordeelt over het opleggen van administratieve boetes. Zij bestaat uit twaalf leden: zes magistraten en zes niet-magistraten die noch personeelsleden, noch leden van het directiecomité van de FSMA mogen zijn.

 • Over de FSMA: een foto van Philippe Quertainmont, lid van de sanctiecommissie

  Philippe Quertainmont

 • Over de FSMA: een foto van Michel Rozie, voorzitter van de sanctiecommissie

  Michel Rozie

  Voorzitter
 • Over de FSMA: een foto van Kristof Stouthuysen, lid van de sanctiecommissie

  Kristof Stouthuysen

 • Over de FSMA: een foto van Martine Castin, lid van de sanctiecommissie

  Martine Castin

 • Over de FSMA: een foto van Sofie Cools, lid van de sanctiecommissie

  Sofie Cools

 • Over de FSMA: een foto van Erwin Francis, lid van de sanctiecommissie

  Erwin Francis

 • Over de FSMA: een foto van Reinhard Steennot, lid van de raad van toezicht, lid van het auditcomité en lid van de sanctiecommissie

  Reinhard Steennot

 • Over de FSMA: een foto van Guy Keutgen, lid van de sanctiecommissie

  Guy Keutgen

 • Over de FSMA: een foto van Jean-Philippe Lebeau, lid van de sanctiecommissie

  Jean-Philippe Lebeau

 • Over de FSMA: een foto van Christine Matray, lid van de sanctiecommissie

  Christine Matray

 • Over de FSMA: een foto van Marnix Van Damme, lid van de sanctiecommissie

  Marnix Van Damme