search_api_autocomplete

Organen

 • Voorzitter van het directiecomité

  De voorzitter van het directiecomité leidt de FSMA. Hij vertegenwoordigt de FSMA ten aanzien van derden en in rechte.

 • Jean-Paul Servais

  Voorzitter
 • Directiecomité

  Het directiecomité staat in voor het bestuur van de FSMA en voor de oriëntatie van haar beleid. Hier worden alle beslissingen en maatregelen genomen die nodig zijn om de toezichtstaken uit te voeren. Alle beslissingen van het directiecomité zijn collegiaal. Ieder lid van het directiecomité is belast met de opvolging van specifieke diensten, zoals blijkt uit het organogram van de FSMA.

 • Annemie Rombouts

  Ondervoorzitter
 • Henk Becquaert

  Lid van het directiecomité
 • Gregory Demal

  Lid van het directiecomité
 • Raad van Toezicht

  De Raad van Toezicht ziet toe op de werking en de financiering van de FSMA en geeft adviezen over de prioriteiten en de uitvoering van het toezichtsbeleid van de FSMA.

 • Jean Eylenbosch

 • Roland Gillet

 • Deborah Janssens

 • Pierre Nicaise

 • Frédéric Rouvez

 • Kristien Smedts

 • Reinhard Steennot

 • David Szafran

 • Dirk Van Gerven

 • Jan Verhoeye

 • Auditcomité

  Het auditcomité controleert de rekeningen en de begroting van de FSMA en ziet toe op de werkzaamheden van de interne auditor. Vier leden van de Raad van Toezicht vormen het auditcomité.

 • Pierre Nicaise

  Voorzitter
 • Frédéric Rouvez

 • Kristien Smedts

 • Reinhard Steennot

 • Sanctiecommissie

  De sanctiecommissie is een onafhankelijk orgaan dat oordeelt over het opleggen van administratieve boetes. Zij bestaat uit twaalf leden: zes magistraten en zes niet-magistraten die noch personeelsleden, noch leden van het directiecomité van de FSMA mogen zijn.

 • Michel Rozie

  Voorzitter
 • Martine Castin

 • Sofie Cools

 • Erwin Francis

 • Guy Keutgen

 • Jean-Philippe Lebeau

 • Christine Matray

 • Pierre Nicaise

 • Philippe Quertainmont

 • Reinhard Steennot

 • Kristof Stouthuysen

 • Marnix Van Damme