Over de FSMA

Organen

 • Voorzitter van het Directiecomité

  De voorzitter van het directiecomité leidt de FSMA. Hij vertegenwoordigt de FSMA ten aanzien van derden en in rechte.

 • Jean-Paul Servais  Voorzitter
 • Voorzitter van het Directiecomité

  De voorzitter van het directiecomité leidt de FSMA. Hij vertegenwoordigt de FSMA ten aanzien van derden en in rechte.

 • Directiecomité

  Het directiecomité staat in voor het bestuur van de FSMA en voor de oriëntatie van haar beleid. Hier worden alle beslissingen en maatregelen genomen die nodig zijn om de toezichtstaken uit te voeren. Alle beslissingen van het directiecomité zijn collegiaal. Ieder lid van het directiecomité is belast met de opvolging van specifieke diensten, zoals blijkt uit het organogram van de FSMA.

 • Annemie Rombouts  Ondervoorzitter
 • Henk BECQUAERT  Lid van het directiecomité
 • Gregory DEMAL  Lid van het directiecomité
 • Directiecomité

  Het directiecomité staat in voor het bestuur van de FSMA en voor de oriëntatie van haar beleid. Hier worden alle beslissingen en maatregelen genomen die nodig zijn om de toezichtstaken uit te voeren. Alle beslissingen van het directiecomité zijn collegiaal. Ieder lid van het directiecomité is belast met de opvolging van specifieke diensten, zoals blijkt uit het organogram van de FSMA.

 • Raad van Toezicht

  De Raad van Toezicht ziet toe op de werking en de financiering van de FSMA en geeft adviezen over de prioriteiten en de uitvoering van het toezichtsbeleid van de FSMA.

 • Dirk Van Gerven  Voorzitter
 • Jean Eylenbosch  Lid
 • Roland Gillet  Lid
 • Deborah Janssens  Lid
 • Pierre Nicaise  Lid
 • Frédéric Rouvez  Lid
 • Kristien Smedts  Lid
 • Reinhard Steennot  Lid
 • David Szafran • Jan Verhoeye  Lid
 • Raad van Toezicht

  De Raad van Toezicht ziet toe op de werking en de financiering van de FSMA en geeft adviezen over de prioriteiten en de uitvoering van het toezichtsbeleid van de FSMA.

 • Auditcomité

  Het auditcomité controleert de rekeningen en de begroting van de FSMA en ziet toe op de werkzaamheden van de interne auditor. Vier leden van de Raad van Toezicht vormen het auditcomité.

 • Pierre Nicaise  Voorzitter
 • Frédéric Rouvez  Lid
 • Kristien Smedts  Lid
 • Reinhard Steennot  Lid
 • Auditcomité

  Het auditcomité controleert de rekeningen en de begroting van de FSMA en ziet toe op de werkzaamheden van de interne auditor. Vier leden van de Raad van Toezicht vormen het auditcomité.

 • Sanctie commissie

  De sanctiecommissie is een onafhankelijk orgaan dat oordeelt over het opleggen van administratieve boetes. Zij bestaat uit twaalf leden: zes magistraten en zes niet-magistraten die noch personeelsleden, noch leden van het directiecomité van de FSMA mogen zijn.

 • Michel Rozie  Voorzitter
 • Martine Castin  Lid
 • Sofie Cools  Lid
 • Erwin Francis  Lid
 • Guy Keutgen  Lid
 • Jean-Philippe Lebeau  Lid
 • Christine Matray  Lid
 • Pierre Nicaise  Lid
 • Philippe Quertainmont  Lid
 • Reinhard Steennot  Lid
 • Kristof Stouthuysen  Lid
 • Marnix Van Damme  Lid
 • Sanctie commissie

  De sanctiecommissie is een onafhankelijk orgaan dat oordeelt over het opleggen van administratieve boetes. Zij bestaat uit twaalf leden: zes magistraten en zes niet-magistraten die noch personeelsleden, noch leden van het directiecomité van de FSMA mogen zijn.