search_api_autocomplete

Toelichting

Per getoonde kennisgeving worden de houders van stemrechten genummerd. Op die wijze kan in gemeenschappelijke kennisgevingen een onderscheid worden gemaakt tussen kennisgevingen door

1° controlerende personen en door hen gecontroleerde ondernemingen (hierna groepen): deze worden aangeduid met één nummer;

personen die in onderling overleg handelen: deze krijgen een nummer per partij bij het overleg.

In kennisgevingen door groepen wordt de volgorde van de namen van de houders van stemrechten bepaald door hun plaats in de controleketting: in de regel wordt eerst de ultieme controlerende persoon getoond (voor zover er een ultieme controlerende persoon is), vervolgens het tweede niveau in de ketting en zo verder door de ketting naar beneden. Er worden enkel cijfergegevens getoond naast de naam van een houder van stemrechten als deze een rechtstreekse deelneming aanhoudt. Houders van stemrechten waarvoor er geen cijfergegevens worden vermeld, houden dus enkel een onrechtstreekse deelneming aan, via de door hen gecontroleerde ondernemingen.