search_api_autocomplete
101.

Aan welke voorwaarden moet de boekhouding van de kredietgever voldoen?

De kredietgevers moeten hun boekhouding zo organiseren dat zij de nodige inlichtingen kunnen geven voor statistische doeleinden. Sommige reglementeringen over statistiek leggen immers de verplichting op om deze informatie bij te houden en te verstrekken.