search_api_autocomplete
96.

Aan welke voorwaarden moet de leiding van een kredietgever voldoen?

De leiding van een kredietgever bestaat uitsluitend uit natuurlijke personen. De effectieve leiding bestaat uit ten minste twee personen.

Kredietgevers moeten over al hun leiders volgende documenten en gegevens aan de FSMA bezorgen: