search_api_autocomplete
Home
238.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om mijn inschrijving als herverzekeringsmakelaar te behouden ?

 

  • U moet blijvend voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden. U moet voldoen aan de vereisten inzake bijscholing wat betreft de natuurlijke persoon, ingeschreven als tussenpersoon, de verantwoordelijken voor de distributie, alsook de effectieve leiders die de facto de verantwoordelijkheid hebben over de werkzaamheid van herverzekeringsdistributie. U moet aan de FSMA een jaarlijkse bijdrage in de werkingskosten betalen. U moet de wetgeving over herverzekeringsdistributie naleven. U moet antwoorden op de vragen van de Ombudsman van de Verzekeringen. U moet antwoorden op de vragen van de FSMA.