search_api_autocomplete
238.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om mijn inschrijving als herverzekeringsmakelaar te behouden ?

  • U moet blijvend aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoen;
  • U moet voldoen aan de geldende bijscholingsvereisten voor de verantwoordelijke personen en de personen in contact met het publiek;
  • U moet een jaarlijkse bijdrage betalen in de werkingskosten van de FSMA;
  • U moet de wetgeving over herverzekeringsdistributie naleven;
  • U moet antwoorden op de vragen van de Ombudsman van de Verzekeringen;
  • U moet de activiteiten van uw eventuele subagenten controleren en erop toezien dat zij de bepalingen naleven van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen;
  • U moet antwoorden op de vragen van de FSMA en haar, binnen de termijn die zij vastlegt, alle inlichtingen en nodige documenten bezorgen die zij nodig heeft voor haar toezichtsopdracht;
  • U moet de FSMA op de hoogte brengen van alle wijzigingen in het online inschrijvingsdossier.