search_api_autocomplete
326.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om mijn inschrijving als nevenverzekeringstussenpersoon te behouden?

  • U moet blijvend aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoen; 
  • U moet voldoen aan de geldende bijscholingsvereisten voor de natuurlijke persoon die als tussenpersoon is ingeschreven, de verantwoordelijken voor de distributie, alsook de effectieve leiders die de facto verantwoordelijk zijn voor het verzekeringsdistributiebedrijf;
  • U moet een jaarlijkse bijdrage betalen in de werkingskosten van de FSMA;
  • U moet de wetgeving over verzekeringsdistributie naleven;
  • U moet antwoorden op de vragen van de Ombudsman van de Verzekeringen;
  • U moet antwoorden op de vragen van de FSMA en haar, binnen de termijn die zij vastlegt, alle inlichtingen en documenten bezorgen die zij nodig heeft voor haar toezichtsopdracht;
  • U moet de FSMA online op de hoogte brengen van alle wijzigingen in uw online inschrijvingsdossier.