search_api_autocomplete
326.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om mijn inschrijving als nevenverzekeringstussenpersoon te behouden?

  • U moet blijvend aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoen; 
  • U moet voldoen aan de geldende bijscholingsvereisten voor de verantwoordelijke personen en de personen in contact met het publiek;
  • U moet een jaarlijkse bijdrage betalen in de werkingskosten van de FSMA;
  • U moet de wetgeving over verzekeringsdistributie naleven;
  • U moet antwoorden op de vragen van de Ombudsman van de Verzekeringen;
  • U moet antwoorden op de vragen van de FSMA en haar, binnen de termijn die zij vastlegt, alle inlichtingen en documenten bezorgen die zij nodig heeft voor haar toezichtsopdracht;
  • U moet de FSMA online op de hoogte brengen van alle wijzigingen in uw online inschrijvingsdossier.