search_api_autocomplete
Home
5.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om mijn inschrijving als agent in een nevenfunctie te behouden?

U moet blijvend voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden.

U moet voldoen aan de vereisten inzake bijscholing wat betreft verantwoordelijke personen en personen in contact met het publiek.

U mag enkel samenwerken met kredietgevers die een vergunning of registratie hebben om in België actief te zijn.

U moet aan de FSMA een jaarlijkse vergoeding voor de toezichtskosten betalen.

U moet de wetgeving over de kredietreglementering naleven. De FOD Economie ziet hierop toe.

U moet antwoorden op de vragen van Ombudsfin.

U moet antwoorden op de vragen van de FSMA.