search_api_autocomplete
10.

Aanvaardt de FSMA buitenlandse diploma's?

Buitenlandse diploma's kunnen op basis van een wet gelijkwaardig zijn aan een Belgisch diploma. Daarnaast kunnen diploma's ook gelijkwaardig verklaard worden. Daarvoor moet u een bepaalde procedure volgen.

U vindt meer informatie op volgende websites :