search_api_autocomplete
278.

Geniet ik als herverzekeringstussenpersoon van een "Europees paspoort" ?

Als herverzekeringstussenpersoon geniet u van een "Europees paspoort".

Dit betekent dat u uw activiteiten in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte kan uitoefenen via de vrije verrichting van diensten of via een bijkantoor.

U moet via de online applicatie de lidstaten meedelen waar u daadwerkelijk aan herverzekeringsbemiddeling wil doen. U vermeldt of u uw activiteiten gaat uitoefenen in vrije dienstverrichting of via een bijkantoor.

Subagenten genieten maar van een "Europees paspoort" voor zover de makelaar of agent waarvoor ze optreden ook een "Europees paspoort" heeft voor dezelfde landen.

De FSMA brengt de lidstaat van ontvangst op de hoogte van uw bedoeling en deelt u mee wanneer u met uw activiteit mag starten.