search_api_autocomplete
11.

Geniet ik als kredietbemiddelaar consumentenkrediet van een "Europees paspoort"?

Voor kredietbemiddelaars consumentenkrediet is geen "Europees paspoort" voorzien. Zij moeten in elk van de landen waarin ze actief willen zijn, nagaan onder welke voorwaarden zij er aan bemiddeling in consumentenkrediet kunnen doen.