search_api_autocomplete
12.

Geniet ik als kredietbemiddelaar hypothecair krediet van een "Europees paspoort"?

Als bemiddelaar in hypothecair krediet geniet u van een "Europees paspoort". Dit betekent dat u uw activiteiten in een andere lidstaat kan uitoefenen via de vrije verrichting van diensten of via een bijkantoor, mits voorafgaande kennisgeving aan de FSMA. De FSMA brengt de lidstaat van ontvangst op de hoogte van uw bedoeling en van de kredietgever waarmee u verbonden bent. De FSMA geeft ook aan of de kredietgever de volledige en onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid voor uw activiteiten op zich neemt.