search_api_autocomplete
324.

Geniet ik als nevenverzekeringstussenpersoon van een “Europees paspoort”?

Als nevenverzekeringstussenpersoon geniet u van een “Europees paspoort”.

Dit betekent dat u uw activiteiten in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte kan uitoefenen via de vrije verrichting van diensten of via een bijkantoor.

U moet via de online-applicatie de lidstaten meedelen waar u daadwerkelijk aan verzekeringsdistributie wil doen. U vermeldt of u uw activiteiten gaat uitoefenen in vrije dienstverrichting of via een bijkantoor.

De FSMA brengt de lidstaat van ontvangst op de hoogte van uw bedoeling en deelt u mee wanneer u met uw activiteit mag starten.