search_api_autocomplete
182.

Hoe kan een overdracht van een portefeuille hypothecaire schuldvorderingen tegenstelbaar worden gemaakt aan alle derden?

Op verzoek van de betrokken instellingen kan iedere gehele of gedeeltelijke overdracht van een portefeuille van schuldvorderingen tussen instellingen actief in de financiële sector en waarbij minstens één van de partijen een instelling is onder toezicht van een toezichthouder, gepubliceerd worden ­in het Belgisch Staatsblad. Door deze publicatie wordt de overdracht aan derden tegenstelbaar gemaakt.

De FSMA kan de publicatie doen voor kredietgevers onder haar toezicht, met uitzondering van de kredietinstellingen die onder prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België of de Europese Centrale Bank staan. Voor de overdracht van een portefeuille hypothecaire schuldvorderingen door of aan een dergelijke instelling is immers de toestemming nodig van de Nationale Bank van België of de Europese Centrale Bank. Als de toestemming van de Nationale Bank van België of de Europese Centrale Bank al is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad is een tweede publicatie, op basis van artikel 81undecies van de hypotheekwet, dubbel gebruik. De FSMA zal in dat geval dan ook niet ingaan op het verzoek tot publicatie.