search_api_autocomplete
327.

Hoe kan ik checken of mijn onderneming voldoet aan de voorwaarden inzake beroepskennis? – nevenverzekeringstussenpersoon

De FSMA heeft een stappenplan en checklists opgesteld om u te helpen bij de voorbereiding van uw dossier. Het stappenplan biedt een algemene toelichting over de verschillende aspecten van de beroepskennis. Om concreet na te gaan of de verantwoordelijke personen en de personen in contact met het publiek in uw onderneming aan alle vereisten voldoen, kunt u gebruik maken van de checklists van de FSMA, waarin per statuut, per categorie en per rol alle relevante aspecten aan bod komen. Kies enkel de checklist(s) die op u van toepassing zijn. Bereid uw inschrijvingsdossier voor door ze in te vullen voor alle verantwoordelijke personen en personen in contact met het publiek van uw onderneming.

Checklists beroepskennis nevenverzekeringstussenpersonen

  • Nevenverzekeringstussenpersoon zelf (= natuurlijke persoon) (bladzijde 37 en 38)
  • Verantwoordelijke voor de distributie bij de nevenverzekeringstussenpersoon (bladzijde 39 en 40)
  • Effectieve leider de facto verantwoordelijk voor het verzekeringsdistributiebedrijf bij de nevenverzekeringstussenpersoon (rechtspersoon) (bladzijde 39 en 40)
  • Effectieve leider de facto niet verantwoordelijk voor het verzekeringsdistributiebedrijf bij de nevenverzekeringstussenpersoon (rechtspersoon) (geen vereisten inzake beroepskennis)
  • Personen in contact met het publiek - verzekeringsdistributie (bladzijde 41)