search_api_autocomplete
254.

Hoe kan ik nagaan welke ondernemingen een vergunning of machtiging hebben om in België actief te zijn in bank- en beleggingsdiensten?

U kan op de website van de FSMA zoeken op naam en/of ondernemingsnummer van de onderneming.