search_api_autocomplete
206.

Hoe kan ik nagaan welke verzekeringsondernemingen een vergunning hebben om in België actief te zijn ?

U kan op de website van de FSMA zoeken op naam en/of ondernemingsnummer van de verzekeringsonderneming.