search_api_autocomplete
14.

Hoe kan ik nagaan wie bij de FSMA is ingeschreven als tussenpersoon ?

De FSMA publiceert op haar website geactualiseerde lijsten van ingeschreven tussenpersonen.

U kan op de website van de FSMA zoeken op naam en/of ondernemingsnummer van de tussenpersoon.