search_api_autocomplete
Home
15.

Hoe lang duurt de inschrijvings- of vergunningsprocedure bij de FSMA?

Voor tussenpersonen doet de FSMA uitspraak binnen de 2 maanden na ontvangst van een volledig dossier. Aangezien de online toepassing zo is opgevat dat ze u uitnodigt om de nodige documenten op te leveren en gegevens in te vullen, zouden ingediende dossiers in principe volledig moeten zijn. De FSMA beoordeelt uw dossier dan ook in de staat waarin u het heeft ingediend. Als de FSMA het opportuun vindt, kan ze u wel bijkomende vragen stellen of bijkomende documenten opvragen, bijvoorbeeld als de inhoud van de opgeleverde documenten niet zou stroken met de wettelijke vereisten. De behandelingstermijn hangt grotendeels af van de kwaliteit van het ingediende dossier.

Voor kredietgevers doet de FSMA een uitspraak binnen 2 maanden na ontvangst van een volledig dossier. Ook hier kan de FSMA bijkomende vragen stellen of bijkomende documenten opvragen als ze het opportuun vindt. In dat geval beschikt de FSMA over 6 maanden vanaf de indiening van het dossier om een uitspraak te doen.