search_api_autocomplete
15.

Hoe lang duurt de inschrijvingsprocedure bij de FSMA?

Voor tussenpersonen doet de FSMA uiterlijk uitspraak binnen 60 dagen na ontvangst van een volledig dossier. Aangezien de onlineapplicatie zo is opgevat dat ze u systematisch verzoekt om de nodige gegevens te vermelden en de vereiste documenten te verstrekken, zouden ingediende dossiers in principe volledig moeten zijn. De FSMA beoordeelt uw dossier dan ook in de staat waarin u het heeft ingediend. Als de FSMA het opportuun acht (bv. als zij vaststelt dat de inhoud van de overgelegde documenten niet met de wettelijke vereisten strookt), kan ze u bijkomende vragen stellen of bijkomende documenten opvragen. Binnen welke termijn een dossier kan worden behandeld, hangt onder meer af van de kwaliteit van het ingediende dossier.

Voor kredietgevers spreekt de FSMA zich uiterlijk binnen 60 dagen na ontvangst van een volledig dossier uit. De kredietgevers moeten de FSMA, binnen de termijn die zij vastlegt, alle inlichtingen en documenten bezorgen die zij nodig heeft voor haar toezichtsopdracht. Als de FSMA geen antwoord op haar bijkomende vragen ontvangt binnen de door haar vastgestelde termijn, zal dat aanleiding geven tot de weigering van de vergunningsaanvraag.