search_api_autocomplete
17.

Hoe moet voor verantwoordelijke personen worden bewezen dat ze over de vereiste theoretische beroepskennis beschikken?

Zie hiervoor het "Stappenplan beroepskennis".