search_api_autocomplete
Home
50.

Hoeveel moet ik aan de FSMA betalen voor het onderzoek van mijn inschrijvingsdossier?

Voor het onderzoek van uw aanvraag tot inschrijving betaalt u een eenmalige bijdrage. Het bedrag ervan is bij koninklijk besluit bepaald en wordt jaarlijks aangepast naar verhouding van de evolutie van de werkingskosten van de FSMA. Vanaf 1 januari 2021 bedraagt ze 684 EUR.

Dit bedrag is ook verschuldigd wanneer uw aanvraag door de FSMA geweigerd wordt of wanneer u uw aanvraag tot inschrijving intrekt.

Aan het einde van uw aanvraag tot inschrijving via het online platform van de FSMA zal u gevraagd worden om deze kost te betalen via debet- of creditkaart.

De kost voor het onderzoek van de aanvraag is verschuldigd per inschrijving. Als u in verschillende registers wil ingeschreven worden, moet u telkens de eenmalige bijdrage betalen.