search_api_autocomplete
50.

Hoeveel moet ik aan de FSMA betalen voor het onderzoek van mijn inschrijvingsdossier?

Voor het onderzoek van uw inschrijvingsaanvraag betaalt u een eenmalige bijdrage. Het bedrag ervan is bij koninklijk besluit vastgesteld en wordt jaarlijks aangepast in functie van de evolutie van de werkingskosten van de FSMA. Vanaf 1 januari 2024 bedraagt ze 783 euro.

Dit bedrag is ook verschuldigd wanneer uw aanvraag door de FSMA wordt geweigerd of wanneer u uw aanvraag tot inschrijving intrekt.

Aan het einde van uw inschrijvingsaanvraag via het onlineplatform van de FSMA zal u worden gevraagd om deze bijdrage via debet- of creditkaart te betalen.

De kosten voor het onderzoek van de aanvraag zijn verschuldigd per inschrijving. Als u bijvoorbeeld in twee registers wil worden ingeschreven, moet u  de eenmalige bijdrage tweemaal betalen.