search_api_autocomplete
Home
99.

Hoeveel moet ik aan de FSMA betalen voor het onderzoek van mijn vergunningsdossier?

Bij het indienen van een aanvraag tot een vergunning als kredietgever naar Belgisch recht betaalt u een eenmalige bijdrage. Het bedrag ervan is bij koninklijk besluit bepaald en wordt jaarlijks aangepast naar verhouding van de evolutie van de werkingskosten van de FSMA. Vanaf 1 januari 2021 bedraagt ze 3.424 EUR. Sociale kredietgevers zijn hiervan vrijgesteld.