search_api_autocomplete
99.

Hoeveel moet ik aan de FSMA betalen voor het onderzoek van mijn vergunningsdossier?

Bij het indienen van een aanvraag tot een vergunning als kredietgever naar Belgisch recht betaalt u een eenmalige bijdrage. Het bedrag ervan is bij Koninklijk besluit bepaald en wordt jaarlijks aangepast in functie van de evolutie van de werkingskosten van de FSMA. Vanaf 1 januari 2024 bedraagt ze 3.920 euro. Sociale kredietgevers zijn hiervan vrijgesteld.