search_api_autocomplete
Home
164.

Hoeveel tijd krijg ik om wijzigingen aan te brengen in mijn aanvraag voor ik ze indien?

U kan wijzigingen aanbrengen in uw aanvraag zolang u ze nog niet heeft ingediend ter behandeling. De termijn waarin u nog wijzigingen kan aanbrengen wordt echter beperkt.

Zodra u de aanvraag heeft ingediend, kan u ze niet meer op eigen initiatief wijzigen. Aangezien de online toepassing zo is opgevat dat ze u uitnodigt om de nodige documenten op te leveren en gegevens in te vullen, zouden ingediende dossiers in principe volledig moeten zijn. De FSMA beoordeelt uw dossier dan ook in de staat waarin u het heeft ingediend. Als de FSMA het opportuun vindt, kan ze u wel bijkomende vragen stellen of bijkomende documenten opvragen, bijvoorbeeld als de inhoud van de opgeleverde documenten niet zou stroken met de wettelijke vereisten.