search_api_autocomplete
164.

Hoeveel tijd krijg ik om wijzigingen in mijn aanvraag aan te brengen voor ik ze indien?

U kan wijzigingen aanbrengen in uw aanvraag zolang u ze nog niet voor behandeling bij de FSMA heeft ingediend. De termijn waarin u nog wijzigingen kan aanbrengen, wordt echter beperkt.

Zodra u uw aanvraag heeft ingediend, kan u ze niet meer op eigen initiatief wijzigen. Aangezien de onlineapplicatie zo is opgevat dat ze u systematisch verzoekt om de nodige gegevens te vermelden en de vereiste documenten te verstrekken, zou het door u ingediende dossier in principe volledig moeten zijn. De FSMA beoordeelt uw dossier dan ook in de staat waarin u het heeft ingediend. Als de FSMA het opportuun acht (bv. als zij vaststelt dat de inhoud van de overgelegde documenten niet met de wettelijke vereisten strookt), kan ze u bijkomende vragen stellen of bijkomende documenten opvragen. 

Binnen welke termijn een dossier kan worden behandeld, hangt onder meer af van de kwaliteit van het ingediende dossier.

Als de FSMA geen antwoord op haar bijkomende vragen ontvangt binnen de door haar vastgestelde termijn, zal dat aanleiding geven tot de weigering van de vergunningsaanvraag. 

De FSMA spreekt zich uiterlijk binnen 60 dagen na ontvangst van een volledig dossier uit.