search_api_autocomplete
18.

Hoeveel verantwoordelijken voor de distributie ("VVD") moeten er aangesteld worden?

De verantwoordelijke voor de distributie houdt toezicht op de personen in het contact met het publiek

Er moeten VVD worden aangesteld bij kredietbemiddelaars, bij kredietgevers die de activiteit van kredietbemiddeling uitoefenen, bij verzekerings-, nevenverzekerings-, en herverzekeringstussenpersonen en bij (her)verzekeringsondernemingen die de activiteit van verzekerings- of herverzekeringsdistributie uitoefenen.

1. Aantal VVD bij kredietbemiddelaars en kredietgevers 

De verplichting om één of meerdere VVD aan te stellen, geldt voor alle kredietbemiddelaars en voor de kredietgevers die de activiteit van kredietbemiddeling uitoefenen. Eenzelfde persoon kan worden aangesteld als VVD voor hypothecair krediet en voor consumentenkrediet.

Het aantal VVD dat een kredietgever of kredietbemiddelaar moet hebben, hangt af van het aantal personen in contact met het publiek dat bij hem werkzaam is:

  • Er moet minstens één VVD worden aangesteld. Een kredietbemiddelaar-natuurlijke persoon of een effectieve leider van een kredietbemiddelaar mag worden aangesteld als VVD.
  • Er moet een tweede VVD worden aangesteld als er meer dan 10 personen in contact met het publiek actief zijn. Daarna moet er telkens wanneer een volgende schijf van 10 personen in contact met het publiek wordt overschreden, een bijkomende VVD worden aangeduid.
  • Voor agenten in een nevenfunctie geldt dat een tweede VVD moet worden aangesteld als er meer dan 20 personen in contact met het publiek actief zijn. Daarna moet er telkens wanneer een volgende schijf van 20 personen in contact met het publiek wordt overschreden, een bijkomende VVD worden aangeduid.

2. Aantal VVD bij verzekerings-, nevenverzekerings- en herverzekeringstussenpersonen en (her)verzekeringsondernemingen

Het aantal  VVD dat een verzekerings-, nevenverzekerings- of herverzekeringstussenpersoon of (her)verzekeringsonderneming die de activiteit van distributeur uitoefent, moet hebben, hangt af van het aantal personen in contact met het publiek dat bij hem werkzaam is:

  • Er moet minstens één VVD worden aangesteld. 

Uitzondering: de tussenpersoon-natuurlijke persoon die geen werknemers in dienst heeft moet geen VVD aanduiden.

  • Er moet een bijkomende VVD worden aangesteld als er meer dan 10 personen in contact met het publiek actief zijn. Daarna moet er telkens wanneer een volgende schijf van 10 personen in contact met het publiek wordt overschreden, een bijkomende VVD worden aangeduid.

    In afwijking hiervan, duiden de verzekerings-, nevenverzekerings- en herverzekeringstussenpersonen die een andere hoofdberoepswerkzaamheid hebben dan (her) verzekeringsdistributie een bijkomende VVD aan wanneer zij meer dan 20 personen in contact met het publiek tewerkstellen. Daarna moet er telkens wanneer een volgende schijf van 20 personen in contact met het publiek wordt overschreden, een bijkomende VVD worden aangeduid.