search_api_autocomplete
70.

Ik ben al ingeschreven voor een bemiddelingsactiviteit en wil een bijkomende inschrijving. Wat moet ik doen?

Als u al in het register van de FSMA voor een bemiddelingsactiviteit bent opgenomen, en u wil een bijkomende bemiddelingsactiviteit uitoefenen, moet u een bijkomende aanvraag indienen. U kan meerdere aanvragen voor verschillende statuten tegelijk indienen, op voorwaarde dat u slechts de inschrijving in een enkele categorie per statuut aanvraagt. De categorieën van eenzelfde activiteit zijn immers exclusief, wat betekent dat u uw inschrijving slechts in een enkele categorie van eenzelfde activiteit kan aanvragen.

De documenten en informatie die al in uw onlinedossier zijn opgenomen en die nog geldig zijn, zal u niet opnieuw aan de FSMA moeten bezorgen.

U zal per inschrijving een eenmalige bijdrage voor het onderzoek van uw aanvraag moeten betalen.

De FSMA spreekt zich uiterlijk binnen 60 dagen na ontvangst van een volledig dossier uit.