search_api_autocomplete
103.

Ik ben al vergund voor een kredietvorm en wil een bijkomende vergunning. Wat moet ik doen?

Als u al een vergunning hebt, hetzij voor consumentenkrediet, hetzij voor hypothecair krediet, en u wil een vergunning aanvragen voor de andere kredietvorm, moet u een tweede aanvraag indienen.

De documenten en informatie die al in uw online dossier zijn opgenomen worden, voor zover hun geldigheidsduur niet is verstreken, niet meer opgevraagd.

U zult opnieuw een bijdrage voor het onderzoek van een vergunningsaanvraag moeten betalen. Het bedrag ervan is bij Koninklijk besluit bepaald en wordt jaarlijks aangepast in functie van de evolutie van de werkingskosten van de FSMA. Vanaf 1 januari 2024 bedraagt ze 3.920 euro.