search_api_autocomplete
19.

Ik wil mijn activiteit als tussenpersoon stopzetten. Wat moet ik doen?

Een tussenpersoon die zijn activiteit wil stopzetten, moet dit zo snel mogelijk meedelen aan de FSMA via de online applicatie.