search_api_autocomplete
207.

Kan een herverzekeringstussenpersoon werken voor rekening van een andere herverzekeringstussenpersoon ?

Een herverzekeringstussenpersoon kan werken voor rekening van een andere herverzekeringstussenpersoon onder het statuut van subagent.