search_api_autocomplete
90.

Kan een rechtspersoon bestuurder zijn van een kredietgever?

Een rechtspersoon kan geen bestuurder zijn van een kredietgever. De bestuurders van kredietgevers kunnen uitsluitend natuurlijke personen zijn.